POSPÍŠIL, Branislav

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Komentár zákona č.7/2005 Z.z. poskytuje širší pohľad na jednotlivé ustanovenia zákona a novely. Porovnáva stav do 31.12.2011 s právnou úpravou účinnou od 1.1.2012. Obsahuje aj vecný register.

Vydavateľstvo

Počet strán

648

Rok vydania

2012

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

34 Právo. Legislatíva

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8078-458-4

Druh väzby

Viazaná

Autor

POSPÍŠIL, Branislav