Zátišie s matkou

Hra o starej mrzutej žene ako personifikácii Zeme, za ktorú dostal autor cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za Tvorivý čin roka.

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1996

Typ diela

Scenáristika

Druh diela

82 Divadelné hry. Scenáre. Dramatické texty

Jazyk originálu

Slovenský jazyk