Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23

Zborník príspevkov a štúdií.

Vydavateľstvo

Počet strán

91

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2015

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

79 Šport

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-971646-8-3

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

Vladimír Přidal, Siliva Priklerová

Autor