Dagmar Podmaková

Zlaté 60. (roky) v Slovenskom národnom divadle

Dagmar Podmaková, autorka myšlienky predkladanej publikácie, sa zameriava na desaťročie nazývané „zlaté 60. (roky) SND“. Hlavným prínosom knihy je vhodne volený výber jednotlivých inscenácií a pokus o ich plastickú scénickú rekonštrukciu i divácku reflexiu. Štúdie sa zamerali na popis vývoja od divadla ilustrujúceho k divadlu režisérskej výpovede. A ako ukazujú rekonštrukcie viacerých inscenácií, SND v tomto období vstúpilo do dialógu so stredoeurópskou divadelnou kultúrou ako rovnocenný partner.

Kniha obsahuje vyše sto fotografií a návrhov scén, ktorá dokresľuje a pomáha lepšie pochopiť niektoré pasáže textu. Mnohé z nich sú uverejnené po prvý raz. V úvode knihy je príspevok k politicko-spoločenskému osvetleniu 60. rokov v Československu.

Vydavateľstvo

Počet strán

288

Rok vydania

2019

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

78 Hudba. Tanec. Scénické umenie. Iné múzické formy

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-224-1723-5

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

Dagmar Podmaková

Autor

Dagmar Podmaková