Zločin plachej lesbičky, Holomráz

Prvá kniha Jána Johanidesa, ktorá vznikla po páde komunitickej totality v roku 1989.

"Novely Zločin plachej lesbičky a Holomráz Jána Johanidesa ukrývajú viaceré stopy kriminálnej literatúry. Takéto tvrdenie posúva zodpovednú interpretáciu próz do zámerne zúženého a značne deformovaného sémantického pásma. Okrem toho je vyslovená téza viac hypotetickým podozrením všímajúcim si niektoré kľúčové (v kontexte celého diela neskryto vyabstrahované) znaky populárneho žánru epiky, ako systematickým procesom odhaľovania zločinu, ktorý by smeroval k odpovedi „kto je vlastne vrah". Problematickou entitou zostáva v tejto rovine práve pozícia čitateľa, ktorý nie je v žiadnom momente pripustený k spoločnému hľadaniu páchateľa. Namiesto toho je svedkom zvláštneho spôsobu rozprávania. To sa v intenciách kriminálnych textov nevyhýba racionálnej analýze udalostí, ruku neodťahuje ani od momentov neistého predpokladania a trocha temného tušenia. Postupne odkrýva motívy zločinov, no prvotnú fázu neustále odkladá a ponecháva v atmosfére čiastkovej dvojznačnosti. Presnejšie informácie a túžba nachádzať fakty je atakovaná množinou sekundárne sprostredkovaných informácií o hrdinoch. Relevantné poznatky o ich minulosti získavame prostredníctvom rozprávania iných postáv, čím sa realizuje autorský zámer znejasňovať, mýliť, vytvárať subjektívne stanoviská a verzie udalostí, ktoré sa nemusia stretnúť v spoločnom bode. Dôležitejšou zostáva individuálne aktualizovaná skutočnosť."(Karol Csiba)

Ukážka z diela

Počet strán

128

Rok vydania

1991

Typ diela

Próza

Druh diela

83 Román. Novely. Poviedky

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Brožovaná

Ilustrátor

Oľga Johanidesová