Božena Slančíková Timrava

Polichno
—  27. 11. 1951
Lučenec
Pseudonym:
Božena Slančíková-Timrava, Teta z Polichna, Timrava
Genre:
general fiction

Excerpts