Ivan Medeši

12. 1. 1982
Vrbas (Srbsko)
Genre:
general fiction, poetry, fantasy-science fiction
Home country:
Serbia

Reviews and praise

KOPCSAYOVÁ, Iris – MEDEŠI, Ivan: Ivan Medši: Išče vše še obavam, že dachto pove: "meďeši, vracaj nahradu!" (Rozhovor). In: Rozum, roč. I, október/november 2019, č. 9/10, s. 8 – 9.

BRIŠKÁR, Juraj: O ilúzii úniku pred ilúziou (Niečo a nič v slovenskej literatúre). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 45 – 52.

BESNÁ, Margita: Tri recenzie Mirky Á. (Ivan Medeši: Jedenie / Vanda Rozenbergová: Tri smrtky sa plavia / Milo Janáč: Milo nemilo). In: Vlna, roč. XXI, 2019, č. 80, s. 134 – 135.

MORAVČÍKOVÁ, Monika: Jedenie uspelo na Anasoft litere (Finálová päťka). In: Sme, roč. 27, 19. 9. 2019, č. 2018, s. 11.

SOUČKOVÁ, Marta: Jednohubka (Dva pohľady na prózu Jedenie), In: Kapitál, angažovaný mesačník #07, 08. júl 2019, s. 28.

TALLO, Michal: Smiech cez obrazy absolútnej skazy (Dva pohľady na prózu Jedenie), In: Kapitál, angažovaný mesačník #07, 08. júl 2019, s. 29.

DALFAR: Jedenie, trávenie, atakďalej. Recenzia knihy Ivana Medešiho Jedenie. In: Fraktál, literatúra horizontálne a vertikálne, č. 2, ročník 2, jún 2019, s. 172

BARBORÍK, Vladimír: Slovenská próza 2018. In: Kritická ročenka 2018. Antológia súčasnej literárnej kritiky. Bratislava: LIC 2019

KOPCSAYOVÁ, Iris: Ivan Medeši – Je to potvrdenie, že nie si totálny lúzer. Rozhovor. In: Rozum, mesačník, ročník I., číslo 4, 1. 5. 2019, s. 16 – 25

DAROVEC, Peter: Literárni radikáli. K prózam Ivana Medešiho a Mila Janáča. In: Rozum, mesačník, ročník I., číslo 4, 1. 5. 2019, s. 36 - 39

Literárny Kvocient / LQ#25 Jedenie/Čisté zviera, 29. 4. 2019. Dostupné na https://youtu.be/m6bqqvIANy4

MAKÝŠOVÁ VOLÁROVÁ, Andrea: Z Karpát do Vojvodiny a späť / rozhovor so spisovateľom Ivanom Medešim. In Knižná revue, Mesačník o nových knihách XXIX/04, 25. 4. 2019.

GEŠVANTNER, Mário: PENA DNÍ_FM. Rozhovor s Ivanom Medešim a prekladateľom Marošom Volovárom. 6. 2. 2019. In: https://www.mixcloud.com/radiofm/pena-dni_fm-622019/

KOLLÁR, Ivan: Vytie zo Psojebiny (Ivan Medeši: Jedenie), 5. 2. 2019. In: Literárne noviny, dostupné na: https://literarnenoviny.sk/clanky/vytie-zo-psojebiny/

PASSIA, Radoslav: O veciach doma schovaných. In: Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Jedenie / Ivan Medeši.

MEDKOVÁ, Alžběta: Spisovatel Ivan Medeši: Psaní je pro mě msta systému. In: Rádio Wave, podcast. 13. 2. 2019. Dostupné na: https://wave.rozhlas.cz/spisovatel-ivan-medesi-psani-je-pro-me-msta-systemu-7761366

MAKÝŠOVÁ VOLÁROVÁ, Andrea: Kniha Jedenie osviežila slovenskú literatúru, rozhovor na Rádiu Devín. Dostupné na https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/191009/kniha-jedenie-osviezila-slovensku-literaturu

MAKÝŠOVÁ VOLÁROVÁ, Andrea: Rozhovor s Ivanom Medešim a Marošom Volovárom na litera feste 2019. In: Anasoft litera, podcast. Dostupné na: https://www.mixcloud.com/Anasof_litera/rozhovor-s-ivanom-mede%C5%A1im-a-maro%C5%A1om-volov%C3%A1rom-na-litera-feste-2019/

GARAJ, Patrik: Svetlo na konci tráviaceho traktu. In: Denník N, streda 13. 2. 2019, s 13. Dostupné na: https://dennikn.sk/1379160/svetlo-na-konci-traviaceho-traktu/

PASSIA, Radoslav: Noc na dedine bola demonštráciou vikinského ožranstva (Ivan Medeši: Jedenie, recenzia), 1. 2. 2019. In: SME, dostupné na: https://komentare.sme.sk/c/22040127/noc-na-dedine-bola-demonstraciou-vikinskeho-ozranstva.html

JAREŠ, Michal: Nová vlna usratej chmárky (Ivan Medeši: Jedenie), recenzia. In: Plav (Platforma pre literatúru a výskum), 7. 1. 2019, ISSN 2453-9147. Dostupné na: https://plav.sk/node/137

BARBORÍK, Vladimír: ... keď počujem harmoniku, mám po nálade. Rozhovor s prozaikom Ivanom Medešim, autorom knihy Jedenie. In: Plav (Platforma pre literatúru a výskum), 1. 3. 2019, dostupné na: https://plav.sk/node/143

BARBORÍK, Vladimír: Energia rozprávania: Maco Mlieč na tripe, (Ivan Medeši: Jedenie) recenzia. In: Pravda, roč. 28 (29. – 30. 12. 2018), č. 296, s. 52. ISSN 1335-4051. Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/496990-kniha-tyzdna-energia-rozpravania-maco-mliec-na-tripe/

BALLA, Vladimír: Ivan Medeši: Jedenie. Vichodňarske združeňe Valal. In: Viac ako 40 tipov na nové dobré knihy, Denník N, 1. 12. 2018. Dostupné
na: https://dennikn.sk/1312148/neviete-co-citat-alebo-chcete-tip-na-darcek-pozrite-si-viac-ako-styridsat-tipov-na-nove-dobre-knihy/

GRZNÁROVÁ, IVETA: Z Vojvodiny by sme chceli ujsť všetci. Rozhovor s Ivanom Medešim. In Magazín HN. Dostupné na: https://www.anasoftlitera.sk/_user/documents/HN_magazin_2018-6-s.22-24_Iveta%20Grznarova%20o%20knihe%20Jedenie.pdf

ŠPÍNA, Michal: Východniari z Balkánu. S Marošem Volovárem o kulturní scéně vojvodinských Rusínů, 4. 7. 2018. In: A2, kulturní čtrnáctidenník, č. 14/2018. Rozhovor s prekladateľom knihy Ivan Medeši: Jedenie. Dostupné na: https://www.advojka.cz/archiv/2018/14/vychodniari-z-balkanu

ŠPÍNA, Michal: Prepáčme, bo prepáčiť mu treba, 4. 7. 2018. In: A2, kulturní čtrnáctidenník, č. 14/2018. Dostupné na: https://www.advojka.cz/archiv/2018/14/prepacme-bo-prepacit-mu-treba

MEDEŠI, Ivan: Nač pistole, když máme slova – Letní literární příloha A2. In: A2, kulturní čtrnáctidenník (Poviedka a básne autora v češtine, preklad Maroš Volovár a Michaela Prljavić), č. 14/2018.

VARGA, Boris: Z graňom po pisku (Konárom po piesku, ВАРҐА, Борис: Зоз ґраньом по писку.)rozhovor s Ivanom Medešim v rusínčine. In Literaturne slovo (Novi Sad: Ruske slovo), 13. 3. 2017. Dostupné na: www.ruskeslovo.com/2017/03/13/55314/Зоз-ґраньом-по-писку/

VOLOVÁR, Maroš: Iná slovenčina. Esej o východnej slovenčine na Vojvodine. 2. 2. 2015. Dostupné na: https://dennikn.sk/blog/26957/ina-slovencina/

MEDVIĎ, Peter: Slovenskí Vichodňare alebo vojvodinskí Rusnaci? Na margo vydaných knižných titulov vydavateľstva Valal (Ivan Medeši: Kvaśna kňižka). In: Holosy, komunitný portál karpatských Rusínov, 1. 7. 2011, dostupné na: http://www.holosy.sk/node/3054

GARAJ, Patrik: Keď slovenčina má grády (Ivan Medeši: Kvaśna kňižka). Rozhovor s vydavateľom Marošom Volovárom. In: Trend, 17. 2. 2011, dostupné na: https://www.etrend.sk/podnikanie/ked-slovencina-ma-grady.html

Pútavá polemika z rokov 1966 až 1967 o východnej slovenčine a rusínskej enkláve vo Vojvodine, prepísaná z Východoslovenských novín (orgánu východoslovenského krajského výboru Komunistickej strany Slovenska) je dostupná na: http://ilonas.net/valal/polemika1966-7.html