Nicolas Guy

23. 6. 1981
Ris-Orangis (Essonne)
Home country:
France

Reviews and praise

Preklady zo slovenčiny do francúzštiny (výber):

Zuska Kepplová, Le biscuit national (Buchty švabachom), Intervalles, 2019, ISBN 978-2-36956-084-5.

(s Petrom Žilom) Uršuľa Kovalyk, L’Écuyère (Krasojazdkyňa), Intervalles, 2019, ISBN 978-2-36956-075-3.

(s Petrom Žilom) Uršuľa Kovalyk, Femme de seconde main (Žena zo sekáča), Intervalles, 2017, ISBN 978-2-36956-059-3.

Pavol Rankov, Correspondance (Korešpondencia) & Lettre sans accroche (List bez oslovenia), in Mosaïque de littérature slovaque contemporaine (2. vydanie), Belianum, 2014, ISBN 978-80-557-0763-1.

Zuska Kepplová, Petra : Paris (Petra:Paríž);

Maxim E. Matkin, Journal de minuit (Polnočný denník);

Dušan Mitana, Viki et Kiki (Viki a Kiki), in Mosaïque de littérature slovaque contemporaine (1. vydanie), FHV UMB, 2013, ISBN 978-80-557-0537-8 a 2. vydanie, Belianum, 2014.

 

Preklady z češtiny do francúzštiny:

Erika Olahová, L’Enfant (Dítě) & Le voile de mariée (Svatebný závoj), in Bulletin de l’AFTS, 2015, ISSN 0755-8082.