Peter Jaroš foto 2

Peter Jaroš

22. 1. 1940
Hybe
Genre:
general fiction, journalism, other, screenwriting, theatre & drama & film, ya and children's books

Complete list of works

prose:
An Afternoon on the Terrace (Popoludnie na terase, 1963), Make a See for Me (Urob mi more, 1964), Consternation (Zdesenie, 1965), Scales (Váhy, 1966), Journey to Immobility (Putovanie k nehybnosti, 1967), Minuet (Menuet, 1967), Return with a Statue (Návrat so sochou, 969), Blood Spots (Krvaviny, 1970), When You Catch up with the Dog (Keď dobehneš psa, 1971), Dog-Grass (Pýr, 1971), Smiling Sweetie (Trojúsmevový miláčik, 1973), Skein (Pradeno, 1974), Millennial Bee (Tisícročná včela, 1979), A Fine Trip (Parádny výlet, 1982), Dumb Ear, Deaf Eye (Nemé ucho, hluché oko, 1984), A Grasp of Love (Lásky hmat, 1988), Dogs Get Married (Psy sa ženia, 1990), Noose Offering (Milodar slučka, 1991), A White Lady and a Dead Gentleman (Biela pani, mŕtvy pán, 1991), The Ship of Love, or The Chronicle of Good Hopes (Loď lásky alebo Kronika dobrých nádejí, 2000), Libra/A Journey to Immobility, Váhy/Putovanie k nehybnosti, 2003), The Self-propelled Heart (Samochod srdca, 2008), Flower on a Chessboard (Kvet na šachovnici, 2010) 

radio plays:
Merging (Splynutie, 1968), The Kingdom of Jimenez (Kráľovstvo Chimenéza, 1969), Hide and Seek (Skrývačka, 1971), Mistake (Omyl, 1973), Deep in the Green (Hlboko v zeleni, 1974), Red Moon (Červený spln, 1975)

film scripts:
The Day of Solstice (Deň slnovratu, 1973), Tatooed by the Time (Tetované časom, 1975), Pacho, the Robber of Hybe (Pacho, hybský zbojník, 1975), Cold Climate (Studené podnebie, 1975, TV script), Snow under the Feet (Sneh pod nohami, 1978), Millennial Bee (Tisícročná včela, 1983), Jánošík (Jánošík, 1993), Lady Dracula alias the Báthory Story (Lady Dracula alias Báthory story, 1995)

WORKS TRANSLATED
Translations of Jaroš`s works appeared abroad in numerous literary magazines and anthologies.
Millennial Bee (1983 Bulgarian, 1985 Polish, 1988 Russian, Macedonian, Hungarian, Czech)
Dog-Grass (Hungarian)