Tomasz Grabiński

Home country:
Poland

Awards

  • 2014 - Literárna cena strednej Európy Angelus za preklad románu Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) od Pavla Rankova.
  • 2016 - Cena za neoceniteľný prínos počas 10 ročníkov Festivalu divadiel strednej Európy, Košice 2016