Zdenka Valent Belić

Zdenka Valentová-Belićová

25. 12. 1975
Bačka Palanka
Genre:
poetry
Home country:
Serbia

Awards

  • Cena Pavla Orsága Hviezdoslava (2012)
  • Preklad roka (2016).
  • Rozlety (1994, 1997)
  • Gerbócova literárna Snina (prvá cena za poéziu, 2017)
  • Cena časopisu Nový život (2019)
  • Cena festivalu Pars poetry (druhá cena festivalu, 2020)