Zdenka Valent Belić

Zdenka Valentová-Belićová

25. 12. 1975
Bačka Palanka
Genre:
poetry
Home country:
Serbia

Books with SLOLIA support

Number of books found: 1

Here you can download the displayed list of works.
Ivan Čičmanec
Miroslav Demák
Miroslav Dudok
Rudolf Dobiáš
Elena Hidvéghyová-Yung
Igor Hochel
Marián Milčák
Erik Ondrejička
Anna Ondrejková
Martin Prebudila
Ladislav Šimon
Ladislav Čáni
Mária Bátorová
Miroslav Brück
2020,
 Slovak language

Novi duhovni most. Nový duchovný most / The New Spiritual Bridge