Zdenka Valent Belić

Zdenka Valentová-Belićová

25. 12. 1975
Bačka Palanka
Genre:
poetry
Home country:
Serbia

Reviews and praise

Výberová bibliografia

BIBLIOGRAFIA PRELOŽENÝCH BELETRISTICKÝCH KNÍH ZO SLOVENČINY DO SRBČINY A OPAČNE

 1. Balaž, Anton: Logor posrnulih žena. Beograd, Arhipelag 2011 (Naziv originala: Baláž, Anton: Tábor padlých žien – prevela sa slovačkog jezika)
 2. Bjelik, Miroslav: Kaleidokop. Zrenjanin : Agora 2020
 3. Budinski, Libor: Samoubistva slavnih. Pančevo, Mali Nemo 2005(Naziv originala: Budinský, Libor: Samovraždy slavných – prevela sa češkog jezika)
 4. Budinski, Libor: Ubistva slavnih. Pančevo, Mali Nemo 2006 (Budinský, Libor: Vraždy slavných – prevela sa češkog jezika)
 5. Demak, Miroslav: Jedna smrt u Beogradu. Novi Sad, Gradska biblioteka u Novom Sadu 2012
 6. Dobrakovova, Ivana: Majke i kamiondžije. Novi Sad, Prometej, 2020.
 7. Dušek, Dušan: Ozeble ruke. Zrenjanin Agora 2008 (Naziv originala: Duše, Dušan: Zima na ruky – sa slovačkog jezika)
 8. Đerić, Zoran: Nové devínske elégie. Bratislava, Kultúrno-literárna akadémia 2017.
 9. Hvorecki, Michal: Dunav u Americi. Beograd, Plato books, 2016
 10. Hronec.V. A.: Čisti utorak. zajedno sa autorom i drugim prevodiocima. Novi Sad, Gradska biblioteka u Novom Sadu 2008 (Prevela pripovetku Vrata ka peronu – Dvere k nástupišťu, sa slovačkog jezika)
 11. Hrušovski, Jan: Slučaj oficira Zeborna. Zrenjanin, Agora 2006 (Naziv originala: Hrušovský, Ján: Muž s protézou, Prípad poručíka Zeeborna)
 12. Kompanjikova, Monika: Bela mesta. Zrenjanin, Agora 2010 (Naziv originala: Kompaniková, Monika: Biele miesta)
 13. Kuzmanović, Nebojša: Filozofické omrvinky. Bratislava : Spolok slovenských spisovateĺov : Spolok Srbov na Slovensku ; Nový Sad : Prometej, 2018(Naziv originala: Hrušovský, Ján: Filozoske mrvice)
 14. Mitana, Dušan: Kraj igre. Beograd, Arhipelag 2009 (Naziv originala: Mitana, Dušan: Koniec hry)
 15. Mitana, Dušan: Patagonija. Zrenjanin Agora 2009 (Mitana, Dušan: Patagónia)
 16. Murin, Gustav: Povratak u budućnost. Zrenjanin Sezam book 2013 (Gustáv Murín: Návrat do budúcnosti)
 17. NOVA slovačka drama. Priredila Vladislava Fekete. Novi Sad, Sterijino pozorje 2018
 18. Radulović, Selimir: Svetlo z otcovej koliby. Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov (v príprave)
 19. Rakus, Stanislav: Nenapisani roman. Beograd, Arhipelag 2011. (Naziv originala: Rakús, Stanislav: Nanapísaný román)
 20. Rihter, Milan: Kafka & Kafka. Bački Petrovac, SVC, 2013
 21. Rihter, Milan: Kratak nesrećni život Merilin Monro. Novi Sad, Grafomarketing 2017.
 22. Sloboda, Rudolf: Razum. Zrenjanin, Agora 2007 (Naziv originala: Sloboda, Rudolf: Rozum)
 23. Šaponja, Nenad: Vyzerám, teda nie som. Bratislava : Spolok slovenskych spisovatelov 2020
 24. Šebesta, Juraj: Trežnjenje. Zrenjanin: Agora, 2008 (Naziv originala: Šebesta, Juraj: Triezvenie)
 25. Šikula, Vincent: Ornament. Beograd, Arhipelag 2012.
 26. Šimko, Dušan: Gubio. Novi Sad, Prometej 2013
 27. Šimko, Dušan, Japanski divan. Novi Sad, Prometej 2015
 28. Šimko, Dušan: Mermer i granit. Novi Sad, Prometej 2018
 29. Štefanjik, Jozef: Jeden čovek, dva jezika. Novi Sad, Media Art Service 2005 (Naziv originala: Štefánik, Jozef: Jeden človek, dva jazyky)
 30. Zubac, Pero: Mostarske kiše. [prevod Ana Vrška I Zdenka Valent Belić]. Beograd : Admiral Books, 2015
 31. Žuchova,Svetlana: Slike iz života M. Zrenanin, Sezam book 2017.

 

VYBRANÉ PREKLADY SLOVENSKEJ LITERATÚRY PUBLIKOVANÉ V ČASOPISOCH:

 1. ALBAHARI, David: Zvieracia ríša, Nový život, 67, 2015,  č. 7-8, s. 24-30.
 2. ARSENIJEVIĆ, Vladimir: Jedna minúta: Dambova smrť, Nový život, 67, 2015,  č.5-6, s. 18-21.
 3. BALA, Vladimir: Atleta i Alef, Naš trag (Naziv originala: Balla, Vladimír: Atlét a Alef)
 4. BALA, Vladimir: Unglikova sreća, Naš trag, 118-123 (Naziv originala: Balla, Vladimír: Unglikovo šťastie)
 5. ČELOVSKI, Tomáš: Nikuda i nazad, Mostovi br. 138, 2007 (Naziv originala: Čelovský, Tomáš: Nikam a späť)
 6. DAVID, Filip: Stretnutie v New Yorku, príbehy stratených a opsustených detí. Nový život, 67, 2015,  č. 1-2, s. 12-14.
 7. GOLDSWORTHY, Vesna: Gorsky. Nový život, 67, 2015,  č. 11-12, s. 18-20.
 8. HORVAT, Tomaš: GHJKLVN..., Sveske, god. 15, 69, 2003, str. 65-73 (Horváth, Tomáš: GHJKLVN...)
 9. HORVAT, Tomaš: Ksperov slučaj, Naš trag 1-4/2009, str. 111-117(Naziv originala: Hortváth, Tomáš: Ksperov prípad)
 10. HRONEC, Vićazoslav: Vrata ka peronu, Mostovi, b`r. 138, 2007 (Naziv originala: Hronec, Víťazoslav: Dvere k nástupišťu)
 11. HVORECKI, Mihal: Čarolija otmice Thin Thank (Naziv originala: Hvorecký, Michal: Čaro únosu)
 12. HVORECKI, Mihal: Lutkica Thin Thank (Naziv originala: Hvorecký, Michal: Bábka)
 13. HVORECKI, Mihal: Prošli Božić, Naš trag, br. 1-4, 2008, str. 131-139 (Naziv originala: Hvorecky, Michal: Minulé Vianoce)
 14. JERGOViĆ, Miljenko: Život a obyvatelia pani emílie Jeimovej. Nový život, 68, 2016,  č. 1-2, s. 18-20.
 15. Jesenski, Zoroslav: Sudbonosni susret, Mostovi br. 138, 2007 (Naziv originala: Jesenský, Zoroslav: Osudové stretnutie)
 16. Kasarda, Martin: Peščana oluja, Thin Thank (Naziv originala: Kasarda, Martin: Piesočná búrka)
 17. Kasarda, Martin: Roštilj, Naš trag, 1 2007, str. 85-95 (Naziv originala: Kasarda, Martin: Gril)
 18. Kepelova, Zuska: Balada o vikendu, Naš trag (Naziv originala: Kepelová, Zuzka: Balada o víkende)
 19. Kompanjikova, Monika: Odlazak kući, odlomak iz romana Bela mesta, Naš trag, br. 1-4, 2008. str.140-148. (Naziv originala:Kompaniková, Monika: Návrat domov, úryvok z románu Biele miesta)
 20. Kompanjikova, Monika: Peti brod (odlomak romana), Naš trag str.155-157 (Naziv originala: Kompaniková, Monika: Piata loď)
 21. Kompanjikova, Monika: Pravila igre, Koraci sv. 9-10, 2008 str.107-113. (Naziv originala: Kompanikova, Monika: Pravidlá hry)
 22. Kompanjikova, Monika: Slavko, Naš trag, 2-3 2007, str. 71-81 (Naziv originala: Kompaniková, Monika: Slávko)
 23. Kompanjikova, Monika: Žena preko puta. Beogradski književni časopis god. IV, 2008, br 10. str. 65-70. (Naziv originala: Kompaniková, Monika: Žena odnaproti)
 24. Mojžišová, Zuzana: To je vaše? Polja, 422, 2002, str. 98-100 (Mojžišová, Zuzana: To je vaše?)
 25. Olos, Rado: Jazbina, Polja 421, 2002 , str. 107-114 (Naziv originala: Olos, Rado: Jaskyňa)
 26. Olos, Rado: Leopoldov i nazad. Naš trag No 1, 2, 3 2006, str. 168-174 (Naziv originala: Olos, Rado: Leopoldov a späť)
 27. Olos, Rado: U sopstvenoj koži. Naš trag, No 2, 3, 4, 2005, str. 97-110 (Naziv originala: Olos, Rado: Vo vlastnej koži)
 28. Pišćanek, Peter: Vreme, Sveske, god 18, br. 86, 2007, str. 45-52 (Naziv originala: Pišťanek, Peter: Čas)
 29. Pištalo, Vladimir: Príbeh o rytierovi. Nový život, 67, 2015,  č. 7-8, s. 24-30.
 30. Puhala, Vlado: Irma Aleksejevna, Naš trag, No 5 2006 str. 87-99 (Naziv originala: Puchala, Vlado: Irma Aleksejevna)
 31. Sloboda, Rudolf: Razum, odlomak iz romana. Naš trag No 4 2007 str. 24-40 (Naziv originala: Sloboda, Rudolf: Rozum)
 32. Sloboda, Rudolf: Razum, odlomak iz romana. Sveske 2006 (Naziv originala: Sloboda, Rudolf: Rozum)
 33. Šebesta, Juraj: Kada se pas smeje (odlomak iz romana), Naš trag 1-4, 2009, str. 107-110 (Šebesta, Juraj: Keď sa pes smeje
 34. Šebesta, Juraj: Očekujući čudo, Naš trag, No 4 2006 str. 67-73 (Naziv originala: Šebesta, Juraj: Očakávajúc div)
 35. Šebesta, Juraj: Pitanje života i smrti, Beogradski književni časopis. God IV, 2008, br. 10. str. 70-74 (Naziv originala: Šebesta, Juraj: Otázky života a smrti)
 36. Šebesta, Juraj: Vremena su loša, Naš trag, No 4 2007 str. 20-23 (Naziv originala: Šebesta, Juraj: Časy sú zlé)
 37. Šipický, Miroslav: Eržikino vaznesenje, Mostovi br. 138, 2007 (Šipický, Miroslav: Eržikino nanebavstúenie)
 38. Todorovićová, Dana: Park Logovskoj. Nový život, 68, 2016,  č. 3-4, s.17-18.
 39. Velikić, Dragan: Vyšetrovateľ. Nový život, 67, 2015,  č. 7-8, s. 21-24

KNIHY

 1. VALENT-BELIĆ, Zdenka:  Apokrifi po Lilit i druga prokletstva. Sremski Karlovci, Brankovo kolo 2020 (ISBN 978-86-80036-25-0) (zbierka poézie)
 2. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Éterizácia mimo konTEXTu = Етеризација ван конТЕКСТа. Novi Sad, Grafomarketing, Bratislava Spolok slovenských spisovateľov, 2018 (ISBN (SSS): 978-80-8194-089-7, ISBN (Grafomarketing): 978-86-86601-28-5) 98 (zbierka poézie)
 3. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Zvuk Eurydikiných krokov. Báčsky Petrovec, SVC 2019 (ESEJE, KRITIKA)
 4. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Pamätník rodiny Perlenschlipovej (kniha pre deti). Báčsky Petrovec, SVC 2019 (ISBN 978-86-7103-520-0)
 5. IMIGRANTI u Vavilonskoj kuli, razgovori o identitetu. Priredila Zdenka Valent Belić. Novi Sad, Zavod za kulturu Vojvodine 2017. s. 232. ( ISBN 978-86-80384-25-2)
 6. IMIGRANTI v Babylonskej veži, rozhovori o identite. [Zostavila] Zdenka Valentová-Belićová. Báčsky Petrovec, SVC 2018 (ISBN - 978-86-7103-503-3)
 7. ĐERIĆ, Zoran: Nové devínske elégie. Zostavila a preložila Zdenka Valentová-Belićová. Bratislava, Kultúrno-literárna akadémia 2017. s.142 (ISBN 978-80-972827-8-3).
 8. Каталог издања Градске библиотеке у Новом Саду. Приредили Валент-Белић, Зденка, Грујић, Бојана, Малетин, Споменка, Којић, Драган. Нови Сад, ГБНС 2015 (ISBN - 978-86-89791-13-6)
 9. Гомбар, Михал: Оснивање библиотеке у Кисачу : прилози за историју библиотекарства = Zakladanie knižnice v Kysáči : príspevky k dejinám knihovníctva. Нови Сад : ГБНС, 2014 (ISBN - 978-86-82275-99-2)

VYBRANÉ ŠTÚDIE,  KRITIKY A ESEJE  TEXTY PUBLIKOVANÉ ČASOPISECKY

 1. VALENT-BELIĆ, Zdenka: Jezik – književnost – identitet. In: časopis KULT. Kultura, umetnost, literatura, teatar.  http://casopiskult.com/kult/carte-diem/jezik-knjizevnost-identitet/. 
 2. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Srbi pri konštituovaní slovenského národa. Obraz Srbov u Ľudovíta Štúra In: Nový život. Báčsky Petrovec, SVC 70, 2018, č. 7-8, s. 39-51.  (ISSN 0351-3610).
 3. VALENT-BELIĆ, Zdenka: Graničari „Terra incognita“. Slika Srba u putopisnom romanu „Dunav u Americi“ Michala Hvoreckog. In: Letopis Matice srpske.  2018. Knj. 502, sv. 5, novembar 2018, s. 639-651.
 4. VALENT-BELIĆ, Zdenka: Autoslika u pripovetkama vojvođanskih Slovaka kao odraz kulturne pripadnosti. I: Interkulturalnost 2018, br. 16, s. 67-77. (ISSN: 2217-4893)
 5. VALENT-BELIĆ, Zdenka: Graničari „Terra incognita“. Slika Srba u putopisnom romanu „Dunav u Americi“ Michala Hvoreckog. In: Koraci, LII, 2018, 1-3, s. 91-102
 6. Zdenka VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ: Hraničiari terry incognity. In: Nový život, 71, 2019, 1-2, s. 43-51
 7. VALENT-BELIĆ, Zdenka: Heroina iz senke. In: Scena, LV, 2019, 2, april-jun,  s. 78-80.
 8. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Päť slovenských románov o slobode. In: Nový život. Báčsky Petrovec,
 9. VALENT BELIĆ, Zdenka: Čuvar vatre slovačke pisane reči u Vojvodini, značaj časopisa „Nový život“ za slovačku vojvođansku književnost. Novi Sad. GBNS  2017. s. 103-117. (ISBN 978-86-89791-39-9).
 10. VALENT BELIĆ, Zdenka: Pet slovačkih romana o slobodi. In: Koraci. Časopis za književnost, umetnost i kulturu. Kragujevac, Narodna biblioteka vuk Karadžić, 2018, br. 1-3. s. 101-111 (YU ISSN 0454-35556).
 11. VALENT BELIĆ, Zdenka: Srpski pesnik u slovačkom ogledalu. In: Književne novine. Beograd, Udruženje književnika Srbije. 2018, Godina LXX, br. 1271-72, mart-april, s. 24-25.
 12. VALENT BELIĆ, Zdenka: Sumnjam, dakle pišem (o poeziji Zorana Đerića). In: Časopis Kult : Kultura, Umetnost, Literatura, Teatar. Dostupne na: http://casopiskult.com/kult/carte-diem/sumnjam-dakle-pisem-o-poeziji-zorana-djerica/?sr_pismo=lat z 6.6.2018.
 13. VALENT-BELIĆ, Zdenka: Podsticaji ka imagološkom proučavanju srpsko-slovačkih književnih i kulturnih veza, o slici srpskog naroda u slovačkoj književnosti i njenim promenama. In: Naš trag, č. 1-4, 2018, s. 220-229.
 14. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka:  Azbukové elégie o bytí. IN: Obzory, príloha Hlasu ľudu pre kultúru, vedu, umenie a literatúru. Nový Sad, NVU Hlas ľudu. s. 26/VIII. (ISSN: 5433-5169).
 15. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka:  Päť slovenských románov o slobode. In: Nový život. Báčsky Petrovec, SVC 2018 č. 5-6, s. 44-51 (ISSN 0351-3610).
 16. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka:  Podnety na imagogický výskum srbsko-slovenských literárnych stykov In: Nový život. Báčsky Petrovec, SVC 2017 č. 5-6, s. 44-47 (ISSN 0351-3610) (ročníkový obsah).
 17. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka:  Poézia vo fókuse  Dvojčíslo 7-8 / 2018 Nového života.  Portál ÚKVS, http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/17107 (11. Septemer  2018). V srbčine Poezija u fokusu Dvobroj 7-8 / 2018 Novog života http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/17108
 18. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka:  Poézia Zorana Đerića po slovensky. In: Literárny týždenník. Bratislava, Kultúrno-literárna akadémia, 2018,  č.9 -10 (zo 14.3.2018) s. 16-17. (ISSN 0862-5999).
 19. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZdenkaRubikova kocka postmodernej estetiky okom syntetika. In: Nový život.  Báčsky Petrovec, SVC 2017 č. 9-10, s. 59-62 (ISSN 0351-3610) (ročníkový obsah).
 20. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka:  To podstatné a neviditeľné v nás, alebo metamorfózy Negrišorčevej poézie v slovenskom jazyku. IN: Obzory, príloha Hlasu ľudu pre kultúru, vedu, umenie a literatúru. Nový Sad, NVU Hlas ľudu. č.5/405 s. 26/VIII zo 16.6.2018. (ISSN: 5433-5169).
 21. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Byť slobodný a lietať slovnou zásobou. In: Vzlet. Roč. 49, 2018,  č. 7. V: Rozlety, s. 2.
 22. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: O slove a nevyslovenom. In: Nový život. Báčsky Petrovec, SVC 2018 č. 1-2, s. 1-4 (ISSN 0351-3610).
 23. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka:  Čierne zafarbenie triumfu estetických hodnôt a víťazný trpký úsmev. In: Nový život. Báčsky Petrovec, SVC 2017 č. 3-4, s. 52-54 (ISSN 0351-3610) (ročníkový obsah).
 24. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: V metafyzickom priestore je ticho ako v lekárni. In: Literárny týždenník. Bratislava, Kultúrno-literárna akadémia, 2018,  č.11 -12 s. 12-13. (ISSN 0862-5999).
 25. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ Zdenka: Formuje sa ešte nová generácia slovenských vojvodinských spisovateľov? In: Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, 2018. Bratislava, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2019. s. 121-125.
 26. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Balkánska provokácia slovenského divadla. In: Nový život 71, 2019, 7-8, s. 46-49
 27. VALENT BELIĆ, Zdenka: Življenje je imerativ, umire se nekako usput (o romanu Slike iz života M. Svetlane Žuhove). In: Bdenje
 28. VALENT BELIĆ,  Zdenka: Srpski motivi u dramama Jonaša Zaborskog. In: Letopis Matice srpske,
 29. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ Zdenka: Formuje sa ešte nová generácia slovenských vojvodinských spisovateľov? In: Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, 2018. Bratislava, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2019. s. 121-125.
 30. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Balkánska provokácia slovenského divadla. In: Nový život 71, 2019, 7-8, s. 46-49
 31. VALENT BELIĆ, Zdenka: Življenje je imerativ, umire se nekako usput (o romanu Slike iz života M. Svetlane Žuhove). In: Bdenje
 32. VALENT BELIĆ, Zdenka: Postmoderna estetika okom sintetičara. In: Sveske, 2017, (septebar) br. 125. s. Pančevo, Mali Nemo. (ISSN 1451-9976) (v srbčine).
 33. VALENT BELIĆ, Zdenka: Slovački lutkar 1928. In: Niti, Novi Sad, Pozorišni muzej, 2019, 10/11, s. 78-79

VYBRANÉ ROZHOVORY, INTERWIEV  PUBLICISTICKÉ TEXTY

Rozhovory a interview:

 1. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Pluralita hodnôt a aktuálny tvorivý proces (Rozhovor s Miroslavom Dudkom). In: Nový život. Báčsky Petrovec, SVC 70, 2018, č. 5-6, s. 4-11.  (ISSN 0351-3610).
 2. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Čo urobíte s vlastným symbolickým majetkom (Rozhovor so Slobodanom Vladušićom). In: Nový život. Báčsky Petrovec, SVC 71, 2019, č. 3-4, s. 7-9.  (ISSN 0351-3610).
 3. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Uchopenie literatúry s prázdnou redaktorskou zásuvkou (Rozhovor s Adamom Svetlíkom). In: Nový život. Báčsky Petrovec, SVC 70, 2018, č. 9-10, s. 8-13.  (ISSN 0351-3610).
 4. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Možno sa pomaly blížim k tomu, čo možno nazvať mojím štýlom. (Rozhovor so Svetlanou Žuchovou). In: Hlas ľudu. Roč. 75, 8.12.2018,  č. 4832, 49. s. 33.
 5. Miloš ZUBAC @ Zdenka VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ @ Agda Bavi PAIN: Bočné uličky hlavných miest. In: Nový život, 71, 219, 1-2, s. 5-9.
 6. Miloš Zubac @ Zdenka Valent-Belić @ Agda Bavi Pain: Bočne ulice prestonica. In. Blog Miloša Zubca. Dostupné na: http://miloszubac.blogspot.com/2019/04/bocne-ulice-prestonica.html
 7. Vladimíra Dorčová Valtnerová:        Zdenka Valentová-Belićová: Identita nie je o počte krvných zrniek, ale o kultúre, o národných mýtoch, o autoobraze, o tom, s čím sa stotožňujeme. In: Storyteller, (22/11/2018) https://www.storyteller.rs/zdenka-valentova-belicova-identita-nie-je-o-pocte-krvnych-zrniek/ a po srbsky: Identitet nije priča o broju krvnih zrnaca, nego o kulturi, o nacionalnim mitovima, o autoslici, o tome sa čime se poistovećujemo. Dostupné na: https://www.storyteller.rs/sr/zdenka-valent-belic-identitet-nije-prica-o-broju-krvnih-zrnaca-nego-o-kulturi-o-nacionalnim-mitovima-o-autoslici-o-tome-sa-cime-se-poistovecujemo/
 8. Poézia – miesto najväčšej slobody Rozhovor so Zdenkou Valentovú-Belićovou, šéfredaktorkou Nového života v Báčskom Petrovci: (zhovára sa Etela Farkašová). In: Literárny týždenník, 41 – 42 z 28. novembra 2018 https://www.literarny-tyzdennik.sk/products/literarny-týždenník-41-42-2018/
 9. Stevan LENHART, Zdenka Valentová-Belićová: Keď sa čitateľ rozpráva s textom. In: Hlas ľudu. Roč. 76, (26.10.2019), č. 43 (4878) s. 20/II-21/III.
 10. Jelena Kalajdžija, Ala Tatarenko, Zdenka Valent Belić: Polifonija prevodilačke tišine. In: Letopis Matice srpske, novembar 2019,  Knj. 504, sv. 5. str. 755-767.
 11. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Nakúkanie pod latku slovenskej vojvodinskej literatúry, Báčsky Petrovec, SVC 2017 č. 1-2, s. 59-62 (ISSN 0351-3610) (ročníkový obsah).
 12. VALENT BELIĆ, Zdenka: Kap žive vode ili ekspanzija pripovetke u savremenoj slovačkoj književnosti. IN: Korzo, portal za urbanu i kulturnu baštinu. (http://korzoportal.civcic.com/),  Objavljeno 2017-10-06. http://korzoportal.civcic.com/vikend-prica-u-oktobru-mesec-slovacke-price/
 13. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Vyšlo prvé dvojčíslo 69. ročníka časopisu Nový život.  Portál ÚKVS, http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/15559?page=5 (8. marca 2017). V srbčine Prvi dvobroj 69. godišta časopisa „Novi život“  http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/15560
 14. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Čoskoro vyjde číslo 3-4 časopisu Nový život. Portál ÚKVS, http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/15715?page=179  (18. apríla 2017). V srbčine Uskoro će izaći broj 3-4 časopisa „Novi život“
 15. http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/15714
 16. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Vyšlo číslo 5-6 časopisu Nový život. Portál ÚKVS, http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/15880?page=6  (18. júla 2017). V srbčine: Izašao je broj 5-6 časopisa „Novi život“  http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/15881
 17. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Nadštandardný obsah v štandardnej forme. Portál ÚKVS, http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/16066, (8. septembra 2017). V srbčine: Nadstandardni sadržaj u standardnoj formi
 18. http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/16067
 19. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Čoskoro vyjde dvojčíslo 9-10 Nového života v znamení poézie. Portál ÚKVS,  http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/16400?page=6 (17. novembra 2017). V srbčine:  Uskoro će izaći dvobroj 9-10 „Novog života“ u znaku poezije http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/16401.
 20. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Vyšlo číslo 11-12 / 2017 Nového života - v duchu stykov a kontaktov medzi literatúrami. Portál ÚKVS,  http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/16563 (26. februára 2018). V srbčine: Broj 11-12 / 2017 „Novog života“ v duhu veza i kontakata između književnosti  http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/16564
 21. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Čoskoro vyjde Nový život, ktorý odštartoval svoj sedemdesiaty ročník. Portál ÚKVS,  http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/16613 (20. marca 2018). V srbčine Uskoro će izaći dvobroj 9-10 „Novog života“ u znaku poezije, http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/16401
 22. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Svetový deň prekladateľov venovaný slovenskej literatúre Portál ÚKVS,  http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/16205?page=3 (2. októbra 2017). V srbčine: Svetski dan prevodilaca posvećen slovačkoj književnosti http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/16206
 23. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: 62. Literárne smenovanie v znamení cestopisov, Portál ÚKVS, http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/16740 (23. apríla 2018). V srbčine:  62. Književno savetovanje u znak putopisa http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/16741
 24. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Konferencia Pokrajinského verejného ochrancu práv Jazyk – kultúra – identita. Portál ÚKVS, http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/16728
 25. (18. apríla 2018). V srbčine: Konferencija pokrajinskog ombudsmana Jezik - kultura - identitet
 26. http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/16729
 27. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Babylon ako príjemné miesto na život - Prezentácia knihy Imigranti u Vavilonskoj kuli. Portál ÚKVS, http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/16480, (22. decembra 2017). V srbčine: Vavilon kao prijatno mesto za život - Promocija knjige Imigranti u Vavilonskoj kuli http://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/16481.
 28. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Bratislavský víkend Srbského národného divadla. Portál Kulpin.net  http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/10051-bratislavsky-vikend-srbskeho-narodneho-divadla (31. 10. 2017)
 29. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Umieranie ako prísľub života Kulpin.net,  http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/10013-umieranie-ako-prislub-zivota (21. 09. 2017)
 30. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: Pluralita hodnôt a aktuálny tvorivý proces (Rozhovor s Miroslavom Dudkom). In: Nový život. Báčsky Petrovec, SVC 70, 2018, č. 5-6, s. 4-11.  (ISSN 0351-3610).
 31. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: S novými silami za holý život a pôvodnú tvorbu (Rozhovor s Michalom Ďugom). In: Nový život. Báčsky Petrovec, SVC 70, 2018, č. 7-8, s. 10-14.  (ISSN 0351-3610).
 32. VALENT BELIĆ, Zdenka: Poetsko, dramsko i likovno stvaralaštvo.  Portál ÚKVS, https://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/18003, a po slovensky: Poetické, dramatické a výtvarné umenie Portál ÚKVS: https://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/18002
 33. VALENT BELIĆ, Zdenka: Svedectvo o úspešnom, dramatickom, literárnom, divadelnom a výtvarnom živote Slovákov v Srbsku. In: Portál ÚKVS: https://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/18152, a po srbsky: Svedočanstvo o uspešnom dramskom, književnom, pozorišnom i likovnom životu Slovaka u Srbiji. https://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/18153
 34. VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka: V znamení storočnice Gymnázia Jána Kollára a ceny Anasoft litera In: Portál ÚKVS, Dostupné na: https://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/18235. Po srbsky: U znaku stogodišnjice Gimnazije „Jan Kolar“ i nagrade Anasoft litera. Dotupné na: https://www.slovackizavod.org.rs/sr/vesti/vid/18236