Zvonko Taneski

Genre:
literary science, poetry
Home country:
North Macedonia

Awards

Cena P. O. Hviezdoslava (2017) za vedecké publikácie Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša (2008), Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy (2009), Jednota mnohohlasnosti – antologický pohľad na novú slovenskú literatúru a kultúru v macedónskom preklade (2012) a za preklady poézie i prózy slovenských autorov do macedónčiny (V. Prokešovej, I. Kupca, I. Koleniča, P. Vilikovského, D. Mitanu, J. Šebestu, J. Beňovej, V. Klimáčka a ďalších).