Zvonko Taneski

Genre:
literary science, poetry
Home country:
North Macedonia

Reviews and praise

PAVLIGOVÁ, Mária: Sonda do slovensko-macedónskych vzťahov (Zvonko Taneski: Slavistické syntézy). Recenzia. In: Tvorba, roč. XXX (XXXIX), 2020, č. 2, s. 98 – 100.

NAGYOVÁ, Nora: Taneski, Zvonko: Vlavistički! Sintezi / Slavistické syntézy (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 2, s. 160 – 162.

PANZOV, Zlatko (z macedónčiny preložila Martina Taneski): Cesta do neznámeho literárneho priestoru. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 141 – 142.

KOMOROVSKÁ, Vladimíar: Laureát Ceny P. O. Hviezdoslava 2017. In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 173.

-báb-: Slovenská literatúra v zahraničí. In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 9.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXX.

MRÁZ, Peter: Zvonko Taneski: Slovensko-macedónske literárne kultúrne vzťahy. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 2. 2010, č. 3, s. 3.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVII.