Skalná ruža, občianske združenie

2017,
 Slovak language

Paradiso (Ricordare)

2018,
 Slovak language

Paternoster

Marianna Mlynárčiková
2018,
 Slovak language

abc