Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.litcentrum.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.312/2010 Z.z..

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky a pod.) s dostatočným kontrastom pre znevýhodnených občanov - osoby so špecifickými potrebami.

Farba textu a pozadí sú navrhnuté s prihliadnutím na dostatočný kontrast. Text by mal byť dobre čitateľný aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu.

Velkost zobrazovania webového sídla ako aj textu je možné upraviť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača, dostupných pod klávesovou skratkou CTRL +  znamienko plus "+" na priblíženie a CTRL + znamienko mínus "- "  na oddialenie.

Mnoho súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe.

 

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú v pätičke každej webovej podstránky.