Martin Navrátil

Pramene ranej poézie Vojtecha Mihálika

Varianty – Revízie – Interpretácie

Literárnovedná publikácia, ktorá sa sústreďuje na analýzu textových variantov 224 knižne odpublikovaných básní autora Vojtecha Mihálika. Poetické texty majú svoj prvotný variant v rukopise z ranej tvorivej etapy autora (r. 1942 až r. 1950).

Language

Slovenský jazyk

Year

2019

Book category

Literárna veda

Original language

Slovenský jazyk

Issue

1.

Published in

Bratislava

Country

Slovakia

Book cover

Viazaná

Author

Martin Navrátil