Anna Ramšáková

JAZYKOVEDNÉ ŠTÚDIE XXXVII

Nárečia horných Kysúc v okrese Čadca

Monografia prináša všetky dostupné doterajšie poznatky o dialektoch (zvukovej a tvaroslovnej roviny) nárečovo výrazne diferencovaného jazykového priestoru horných Kysúc v okrese Čadca. Autorka na podkladoch vlastného nárečového materiálu aktualizuje výskum v regióne. Publikácia je dobrým východiskom pre rekonštrukciu najstarších vývinových nárečových tendencií nielen kysuckej dialektovej oblasti, ale prispieva k poznaniu nárečí pomedzných areálov a prináša zaujímavé a užitočné poznatky zo slovakistického i slavistického hľadiska.

Number of pages

240

Language

Slovenský jazyk

Year

2020

Book category

Odborná literatúra

Original language

Slovenský jazyk

Published in

Bratislava

Country

Slovakia

ISBN

978-80-224-1845-4

Book cover

Brožovaná

Author

Anna Ramšáková