Foto © Peter Procházka

Michaela Jurovská

26. 1. 1943
Bratislava
Genre:
literárna veda

Po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy (1959) študovala francúzštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1959 – 1965). Po štúdiu pôsobila ako redaktorka v denníku Smena (1965 – 1968), v r. 1968 – 1970 absolvovala študijný pobyt v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, potom redaktorka Revue svetovej literatúry (1971 – 1972), v r. 1973 v slobodnom povolaní. V r. 1974 – 1979 bola odbornou asistentkou na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UK, potom administratívnou pracovníčkou (1979 – 1982), potom vedecká ašpirantka na Katedre slovenskej literatúry Filozofickej fakulty UK, v r. 1983 – 1986 v slobodnom povolaní. V r. 1987 – 1990 pracovala v oddelení prekladovej literatúry Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave, v r. 1991 – 1992 bola kultúrna radkyňa na Veľvyslanectve ČSFR, v r. 1993 – 1996 Slovenskej republiky v Paríži. Od r. 1996 pôsobí v slobodnom povolaní. Žije v Bratislave.

Read more
Peter Zajac
Valér Mikula
Ľubomír Lipták
Pavel Matejovič
2004,
 French language

La Slovaquie face á ses héritages