Foto © Peter Procházka

Milan Šútovec

12. 9. 1940
Martin
Genre:
esej, literárna veda, odborná literatúra, próza, publicistika, scenáristika