Vlasta Hochelová photo 1
Foto © Peter Procházka

Vlasta Hochelová

28. 12. 1953
Košúty
Genre:
odborná literatúra, poézia, próza
Ivan Čičmanec
Miroslav Demák
Miroslav Dudok
Rudolf Dobiáš
Elena Hidvéghyová-Yung
Igor Hochel
Marián Milčák
Erik Ondrejička
Anna Ondrejková
Martin Prebudila
Ladislav Šimon
Ladislav Čáni
Mária Bátorová
Miroslav Brück
2020,
 Slovak language

Novi duhovni most. Nový duchovný most / The New Spiritual Bridge