1. slovenská škola spoločenskej etikety a protokolu

Spoločnosť 1. slovenská škola spoločenskej etikety a protokolu, s. r. o.,  vznikla roku 1998 a zameriava sa na vzdelávanie dospelých a detí v oblasti etikety a protokolu – stolovanie, prezentačné zručnosti, biznis protokol, firemné pravidlá správania sa, spoločenská etiketa, hotelový a gastronomický manažment. Čítať ďalej