Academia Istropolitana Nova

OZ vzniklo roku 1996 so zameraním na vzdelávanie,  s cieľom vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností pre našich partnerov a tým podporovať ich aktívnu úlohu v ďalšom rozvoji Slovenska a európskeho regiónu, so zvláštnym dôrazom na zachovanie a propagáciu jeho kultúry. Čítať ďalej