Academia Istropolitana

O inštitúcii

Academia Istropolitana bola založená Ministerstvom školstva SR v roku 1990 ako rozpočtová, neskoršie príspevková, priamo riadená organizácia, s hlavnou činnosťou zameranou na ďalšie a celoživotné vzdelávanie. Pôvodným zámerom bolo, jej organizačnú štruktúru pretransformovať na Stredoeurópsku univerzitu, ktorá by sa špecializovala na moderné postdiplomové štúdia, preto Academia Istropolitana mala pôvodný názov Prípravný inštitút Stredoeurópskej univerzity. Jej úlohou je samostatne, alebo v súčinnosti s partnerskými organizáciami vyvíjaťa organizovať vzdelávacie programy , pôsobiť ako metodické a poradenské stredisko rezortu v oblasti hlavnej činnosti, autorsky pripravovať a implementovať projekty vzdelávacích a súvisiacich aktivít ako aj vyvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania. Vydáva tiež účelové publikácie.