Acapu

ACAPU, s.r.o., vznikla roku 2010, svoje aktivity o vydavateľskú činnosť rozšírila roku 2016, prvý knižný titul vydala roku 2017. Roku 2018 nevydala nijakú knižku. Čítať ďalej