ADIN

Spoločnosť s ručením obmedzeným ADIN má vydavateľskú činnosť ako jednu z viacerých aktivít, vznikla roku 2004, ponúka tlačiarenke služby - ofsetováú tlač aj nizkonákladovú digitálnu tlač. Čítať ďalej