ALFA-PRESS

Naše knižné publikácie

SEDLÁR, Tibor
2005,
 1. vydanie

Technológia I, II, III

TUMA, Miroslav - HAJACH, Tomáš - ŠTELIAROVÁ, Eva
2004,
 3. vydanie

Základy elektrotechniky I

RÁČEK, Vladimír - MÁDEL, Pavel
2004,
 2 vydanie

Elektronika pre 3. ročník SPŠE

VOJTĚCH, Jiří - STEJSKAL, Vladimír
2004,
 3 vydanie

Strojníctvo 1

PAVLIS, Svatopluk
2004,
 4 vydanie

Elektrotechnika motorových vozidiel [2]

KAUFMAN, Miroslav
2004,
 2 vydanie

Technická príprava výroby

SKARLANTOVÁ, Jana - ZÁRECKÁ, Jaroslava
2004,
 2 vydanie

Základy odevného výtvarníctva

GÁNOVSKÝ, Andrej
2004,
 4. vydanie

Odborné kreslenie [6]

ANTOŠOVSKÝ, Vojtech
2004,
 4 vydanie

Elektrické merania I [2]

KRÁL, Karel
2004,
 4 vydanie

Technické merania [2]

ROVŇÁK, Viliam - LEVICKÝ, Dušan
2004,
 2 vydanie

Elektronické zariadenia II

Stránky