ALFA-PRESS

Naše knižné publikácie

URSÍNY, Ľuboslav - ŠRAMKOVÁ, Gabriela
2004,
 4 vydanie

Číslicová technika

ŠVAGR, Jiří - VOJTÍK, Jan
2004,
 4. vydanie

Technológia ručného spracovania kovov [2]

MICHALÁČ, Rudolf
2004,
 3 vydanie

Elektronické zariadenia A - I [2]

HLUCHÝ, Miroslav - BENEŠ, Josef
2004,
 2 vydanie

Strojárska technológia pre SPŠ nestrojnícke

JANÍČEK, František - VOZÁR, Ján - ZBOŘIL, František
2004,
 3 vydanie

Výrobné zariadenia

HELLER, Josef - HUŠKA, Zdeněk
2004,
 4 vydanie

Časti strojov II [2]

TUMA, Miroslav - HAJACH, Tomáš - ŠTELIAROVÁ, Eva
2003,
 5. vydanie

Základy elektrotechniky II

NEMEC, Pavol
2003,
 2. vydanie

Elektrické meranie II-A

URSÍNY, Ľuboslav - HABIŇÁK, Ladislav
2003,
 2. vydanie

Technika počítačov. Teória

MARTINÁK, Milan
2003,
 3. vydanie

Kontrola a meranie [2]

URSÍNY, Ľuboslav
2003,
 2. vydanie

Technika počítačov

KOLENIČKA, Ján - BOLTÍK, Jiří
2003,
 3. vydanie

Technika počítačov I.

Stránky