Naše knižné publikácie

2022,
 Slovinský jazyk

Porno, Kult, Pop, Návrat veľkého romantika, Archetypálne leto, Koniec modrého obdobia

Vrnitev Velikega Romantika?

Terézia Kvapilová
2018,
 1. vydanie

Hraničná čiara života

2015,
 Slovinský jazyk

Interier in druge pesmi

2005,
 Slovinský jazyk

Dvosamljenost

2003,
 Slovinský jazyk

Opus her(m)eticum

Daniela Bojnanská
2014,
 Slovinský jazyk

Tri sonca/Tri slnká

2003,
 Slovinský jazyk

Alfa

2014,
 Slovinský jazyk

Luna na niti/Na niti mesiac

2014,
 Slovinský jazyk

Zbirka Haiku

Stránky