Bieloruská štátna univerzita v Minsku

Bieloruská štátna univerzita, Filologická fakulta, Katedra teoretickej lingvistiky a slovanských jazykov. Lektor: Mgr. Peter Milčák, PhD.   Čítať ďalej