Naše knižné publikácie

Balco, Bátorová, Čeretková-Gállová, Farkašová, Ferko, Halvoník, Holka, Hudec, Hykisch, Chudoba, Jaroš, Jurík, Lenčo, Mikolaj, Muller, Rothmayerová
2002,
 Anglický jazyk

In Search of Homo Sapiens

2000,
 Anglický jazyk

Tales from Slavic Myths

2009,
 Anglický jazyk

Salted Snow

2006,
 Anglický jazyk

And That´s the Truth

STOLARIK, Mark
2010,
 1. vydanie

The Prague Spring