Divadelný ústav

Naše knižné publikácie

Vladimír Blaho
2019,
 1. vydanie

Viva La Bohéme!

Mária Glocková
2019,
 1. vydanie

Eva Blahová: Hlas nikdy nezostarne

Soňa Šimková
2019,
 1. vydanie

Divadlo prekračuje hranice

Martina Čierna
2017,
 1. vydanie

Slovenské divadlo v číslach

2019,
 1. vydanie

Hry

2018,
 1. vydanie

Malý divadelný kalendár 2019

BALME, Christopher
2018,
 1. vydanie

Úvod do divadelnej vedy

Kolektív autorov
2018,
 1. vydanie

Dejiny slovenského divadla I.

THIEL, Markus
2018,
 1. vydanie

Edita Grúberová: Spev je môj dar

Stránky