Divadelný ústav

Naše knižné publikácie

Karol Mišovic
2016,
 1. vydanie

Javiskové osudy

CARLSON, Marvin
2016,
 1. vydanie

Divadlo je krajšie ako vojna

Dodo Gombár
Ľuba Lesná
Ján Papuga
Peter Scherhaufer
Iveta Horváthová
2015,
 1. vydanie

Ódy či frašky? EÚ očami drámy

Tina Čorná
2014,
 1. vydanie

Kornel Földvári

2004,
 1. vydanie

Desať hier

2015,
 1. vydanie

13 hier

2012,
 1. vydanie

Hry

BROOK, Peter
2014,
 1. vydanie

Kvalita milosti: Úvahy o Shakespearovi

JELINEK, Elfriede
2014,
 1. vydanie

Hry

2014,
 1. vydanie

Malý divadelný kalendár 2015

Stránky