Divadelný ústav

Naše knižné publikácie

Podoby a premeny hrdinu v súčasnom divadle
2011,
 1. vydanie

Podoby a premeny hrdinu v súčasnom divadle

Michaela Mojžišová
2011,
 1. vydanie

Od Fausta k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989 – 2009

2011,
 1. vydanie

Divadelný ústav 1961 - 2011

Milan Čorba
2009,
 1. vydanie

Kostýmová tvorba

LUKEŠ, Milan
2008,
 Český jazyk

Divné divadlo našeho věku

2009,
 1. vydanie

Divadelný ústav

2005,
 1. vydanie

Mestské divadlo Žilina

JURKOWSKI, Henryk
2005,
 1. vydanie

Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočí

Stránky