Divadelný ústav

Naše knižné publikácie

DURASOVÁ, Marguerite
2003,
 1. vydanie

Hry [3]

2004,
 1. vydanie

Prednášky o divadle I.

BAUDERSIMA, Igor - SCHIMMELPFENNIG, Roland - OSTERMAIER, Albert - LOHER, Dea - WALSER, Theresia
2004,
 1. vydanie

Nemecká dráma

PAVIS, Patrice
2004,
 1. vydanie

Divadelný slovník

Milena Cesnaková-Michalcová
2004,
 1. vydanie

Z divadelnej minulosti na Slovensku

Naďa Földváriová
2003,
 1. vydanie

Dialóg s časom

Stránky