Dudvážska knižnica

  Knižnica bola premenovaná roku 1999 na Galantská knižnica 1.júla 1996 Okresná knižnica v Galante, Okresné vlastivedné múzeum v Galante a Okresné osvetové stredisko v Galante sa stali súčasťou Dudvážskeho kultúrneho  centra riadeného štátnou intendantkou. Knižnica stratila svoju právnu subjektivitu a dostala názov Dudvážska knižnica. V tomto roku dochádza i k územno-správnej reorganizácií okresov, vznikajú nové okresy Šaľa a Senec. Metodická činnosť o príslušné obecné knižnice a regionálna bibliografická činnosť prechádza na… Čítať ďalej