Eurolitera

Naše knižné publikácie

BUDAJ, Marek
2009,
 1. vydanie

Slovenské dejiny II. Od novoveku po súčasnosť

ELSCHEK, Kristian - HUNKA, Ján
2009,
 1. vydanie

Slovenské dejiny I. Od praveku po stredovek

DAMANKOŠ, Marián
2008,
 1. vydanie

Svetové dejiny I.

Ondrej Reichbauer
2004,
 1. vydanie

Európska únia pre každého