Európske prekladateľské kolégium

Európske prekladateľské kolégium v Nemecku je prvým medzinárodným pracovným centrom pre prekladateľov umeleckej literatúry. Kolégium bolo založené roku 1978 v mestečku Straelen pri holandských hraniciach pod patronátom Heinricha Bölla a Samuela Becketta, nositeľov Nobelovej ceny za literatúru. Je neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je "podporovať medzikultúrne vzťahy prostredníctvom prekladov literárnych a humanistických diel a takto posilňovať porozumenie medzi národmi".  Kólegium je financované jednak zo štátneho rozpočtu, ale významnú časť… Čítať ďalej