Európske prekladateľské kolégium v Seneffe

Podľa vzoru Európskeho prekladateľského kolégia, ktoré vzniklo r. 1978 v Straelene (SRN) otvorili r. 1998 v belgickom Seneffe Európske kolégium prekladateľov umeleckej literatúry. Jeho hlavným poslaním je podpora prekladateľov frankofónnej belgickej literatúry a výskumných pracovníkov, ktorí sa touto literatúrou zaoberajú; prístup však majú v podstate pracovníci všetkých jazykových kombinácií, pri ktorých je francúzština východiskovým či cieľovým jazykom. Navyše kolégium poskytuje možnosť organizovať odborné semináre a stretnutia.  Kolégium je… Čítať ďalej