Filozofická fakulta Univerzity Komenského

O inštitúcii

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Gondova 2

814 99 Bratislava