Naše knižné publikácie

2018,
 1. vydanie

Frech K.

KISS-SZÉMAN, Zsófia
2017,
 1. vydanie

Anton Jasusch – pútnici nebies

Daniela Čarná
2013,
 1. vydanie

Umenie zblízka 5

Ivan Jančár
2013,
 1. vydanie

Ján Zoričák: Srdcové záležitosti

Ivan Jančár
2013,
 1. vydanie

Jozef Bajus: Vzdialené volania

Jana Luková
Martina Vyskupová
2013,
 1. vydanie

Ave Mária

Ivan Jančár
2012,
 1. vydanie

Robert Bielik

Ivan Jančár
Lee Karpiscak
2012,
 1. vydanie

Koloman Sokol. 100 nepublikovaných diel. 100 unpublished Works

2011,
 1. vydanie

Pablo Picasso

Daniela Čarná
2011,
 1. vydanie

Michal Kern

Stránky