Kontakt

Lipová 3
048 01
Rožňava
058/788 0911
058/788 0910
kniznica@kniznica-rv.sk