Geo-grafika

Naše knižné publikácie

HOLEKOVÁ, Jana
2010,
 Nemecký jazyk

Deutsch für Naturwissenschaftler

Lídia Turanová
2010,
 1. vydanie

Kamenné básničky (pre deti, tety i mamičky)

BUČEK, Ján - BORÁROSOVÁ, Zuzana - SOPKULIAK, Andrej
2010,
 1. vydanie

Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj

2008,
 1. vydanie

Environmentálna geochémia

BLAŽEK, Matej - ROCHOVSKÁ, Alena
2006,
 1. vydanie

Feministické geografie

HALÁS, Marián
2006,
 1. vydanie

Územné plánovanie

GAJDOŠÍK, Patrik - ŠULÍK, Vladimír - TRIZNA, Milan
2005,
 1. vydanie

Vplyv zmeny priestorovej štruktúry krajiny na odtok z povodia

Pavol Korec
2005,
 1. vydanie

Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989 - 2004

Stránky