Historický ústav SAV

Naše knižné publikácie

Ján Lukačka
2016,
 1. vydanie

Matúš Čák Trenčiansky

2016,
 1. vydanie

Od symbolu k slovu

Peter Šoltés
László Vörös
2016,
 1. vydanie

Korupcia

Ján Hlavinka
2015,
 1. vydanie

"Dôjsť silou-mocou na Slovensko a informovať..."

Karol Hollý
2015,
 1. vydanie

Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie

Eva Frimmová
2015,
 1. vydanie

Rok 1515 v premenách času

Ľudovít Hallon
2014,
 1. vydanie

Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska

Karol Hollý
2013,
 1. vydanie

Veda a slovenské národné hnutie

Stránky