Ikar – Príroda

O inštitúcii

V roku 2015 sa Príroda stala divíziou vydavateľstva Ikar. Vydavateľstvo Príroda vzniklo roku 1949 ako roľnícke vydavateľstvo Oráč, od roku 1969 sa volá Príroda. Je zamerané na populárno náučnú  a odbornú literatúru – prírodu – turistiku – výučbu jazykov – záhradku – dom – knihy pre deti, školákov, študentov i pre dospelých – učebnice pre všetky úrovne štúdií.

 

Ikar, a.s.
divízia PRÍRODA

Miletičova 23
821 09 Bratislava
ikar@ikar.sk
spojovateľka: 02/49 104 333
fax: 02/49 104 350