Iura Edition

Naše knižné publikácie

PIOVARČIOVÁ, Veronika
2011,
 1. vydanie

Ekonómia [5]

KUŠNÍROVÁ, Jana
2011,
 1. vydanie

Daňovníctvo - daňová teória a politika I. [2]

Milota Zelinová
2012,
 1. vydanie

Voľný čas efektívne a tvorivo

2010,
 1. vydanie

Psychológia pre právnikov

MAJDÚCHOVÁ, Helena
2010,
 2. preprac. a dopl. vydanie

Podnikové hospodárstvo [11]

2012,
 1. vydanie

Finančný slovník výkladový

BÁZLIK, Miroslav - AMBRUS, Patrik
2010,
 Anglický jazyk

A grammar of Legal English

NAÔMÉ, Caroline
2011,
 1. vydanie

Prejudiciálna otázka v európskom práve

Harald Stiffel
Pavol Toman
Ondrej Samaš
2010,
 2. preprac. a dopln. vydanie

Trestný zákon [2]

FETISOVÁ, Elena
2010,
 2. vydanie

Podnikové financie

Stránky