IUVENTA

Naše knižné publikácie

2016,
 1. vydanie

Bez bariér. Bez hraníc

Viliam Dolník
2005,
 1. vydanie

Kronika Olympiády ľudských práv [2]

Miroslav Droždiak
Tomáš Pešek
2012,
 1. vydanie

Európska dobrovoľnícka služba na Slovensku

Darina Čierniková
2011,
 1. vydanie

"No uznaj!"

Monika Belková
2011,
 1. vydanie

Čo je KomPrax?

2011,
 1. vydanie

Olympiáda v informatike

Radoslav Štefančík
2010,
 1. vydanie

Politické mládežnícke organizácie na Slovensku

Stránky