Naše knižné publikácie

2015,
 Srbský jazyk

Tvorivosť literatúry, Pulzovanie literatúry

Pulsirovanije književnosti

1997,
 Srbský jazyk

Čo je svetová literatúra?

Šta je svetska književnost?