KK Bagala

Naše knižné publikácie

2014,
 1. vydanie

Malé Vianoce

2013,
 1. vydanie

Čierne na čiernom

Bene
2011,
 1 vydanie

Slovenčina pre samoukov /Spam poetry

Martina Boleková
Marcel Lacko
Bene
2011,
 1. vydanie

Pulz Vyšehradskej štvorky. Almanach 2011

2012,
 1. vydanie

Oko

2011,
 1. vydanie

V mene otca

2012,
 1. vydanie

Poviedky

2012,
 1. vydanie

Básne 2012

Stránky